Inwentaryzacja budynków

Inwentaryzacja budynku ma za zadanie stworzyć jak najbardziej rzetelny i szczegółowy opis budynku ze wszystkimi elementami, które wchodzą w jego skład. Do przeprowadzenia inwentaryzacji budynku zgodnie z prawem konieczne są specjalne dokumenty i upoważnienia. Przed przeprowadzeniem inwentaryzacji budynku należy podać cel prowadzenia działań. Muszą zawierać one ważny powód, który umożliwi prawidłowe przeprowadzenie prac.

W praktyce najczęściej inwentaryzacja budynków przeprowadzana jest na potrzeby rozbudowy bądź przebudowy, a także w przypadku gdy zmienia się właściciel. Inwentaryzacja budynków prowadzona w tradycyjny sposób może być bardzo czasochłonna, a pozyskane dane obarczone bardzo dużym marginesem błędu. Coraz bardziej popularną praktyką jest wykonywanie inwentaryzacji za pomocą skanowania 3D. Jeśli do skanowania wykorzystamy odpowiednio dobrany sprzęt, możemy mieć pewność, że w krótkim czasie i w łatwy sposób uzyskamy informację odnośnie tego, jaki stan przedstawia badany przez nas budynek. W ostatnim czasie na rynku pojawiło się bardzo dużo firm, które w swoich ofertach posiadają usługi skanowania 3D. Do głównych zalet tego typu rozwiązań zaliczyć należy chociażby to, że klient zlecając taką usługę specjalistom ma pewność, co do jakości jej wykonania. Firma VPI Polska świadczy usługi w sposób holistyczny i kompleksowy. Przejmuje od klienta odpowiedzialność za cały proces pomiarowy – od momentu przygotowania budynku, po wybór odpowiedniego skanera, który będzie odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta, aż po same wykonanie usługi. Dodatkowo, z pomocą kompatybilnego ze skanerem 3D https://vpi-polska.pl/skanery-3d/ oprogramowania, eksperci zrzucają i obrabiają skany, oddając w ręce klienta produkt, który jest skarbnicą informacji. Warto jest skorzystać z pomocy ekspertów, szczególnie jeśli inwentaryzacja budynków jest naszym jednorazowym zadaniem. Gotowe i poddane obróbce dane możemy wykorzystywać w dowolny sposób. Samodzielne przekształcanie i rozbudowywanie budynków staje się znacznie łatwiejsze, kiedy mamy dostęp do całościowego zestawu informacji odnośnie ich stanu i funkcjonowania.