Czym jest oraz jak działa serwer w chmurze?

Gdy interesuje nas definicja serwera, jakim jest serwer chmura powiązana jest bezpośrednio z serwerem fizycznym. Serwer fizyczny jest po prostu komputerem, który podłączony jest do sieci. Jego zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na zapytania internautów oraz dostarczania im wszelkich żadnych treści. W taki sposób serwer udostępnia strony internetowe, platformy, aplikacje web, jak i inne usługi.

Serwer chmura jest bezpośrednio zbudowany w oparciu o fizyczny serwer, a następnie jest udostępniony przez Internet. Dzięki technologii jaką jest cloud computing użytkownik zarządzać może maszyną przy pomocy interfejsu (API, panel zarządzania). Zazwyczaj jest on hostowany w centrum danych dostawcy chmurowych usług. Tenże ostatni odpowiedzialny jest za konserwację fizycznej infrastruktury, do której przypisany jest nasz serwer chmura. Dotyczy o usług aktualizacji, monitorowania oraz utrzymania. https://vmgen.pl/serwer-w-chmurze/

Samą podstawą wirtualizacji stanowi serwer fizyczny dedykowany. Maszyna ta podzielona jest na kilka wirtualnych serwerów. Wszystko za sprawą hyperwizorowi, który łączy oraz także strukturyzuje infrastruktury wirtualne. Między innymi dokonuje podziału zasobów serwera fizycznego w celu ich przydzielenia do wirtualnych serwerów.

Jeśli sam serwer jest udostępniany w ramach modelu na żądanie, to mamy do czynienia z laaS. To rozwiązanie jest dostępne w sieci. Tworzy obliczeniową chmurę, a więc cloud computing. Może się to wydawać skomplikowane, ale w rzeczywistości już takie nie jest.