Dotacje dla firm

Źródło: https://eurolider.pl/

Jak można uzyskać dotacje unijne dla firm?

Dotacje unijne dla firm udzielane są w ramach funduszy europejskich, z których w Polsce mogą skorzystać przedsiębiorstwa z zarejestrowaną na terenie tego kraju działalnością gospodarczą. Dofinansowania przyznawane w takiej formie przeznaczane są przede wszystkim na rozwój i wzrost innowacyjności, celem wprowadzenia lepszych jakościowo usług i produktów oraz wzbogacenia oferty przedsiębiorstw i poszerzenia rynków zbytu. Dotacje te mogą pokryć nawet 70 proc. wszystkich kosztów ponoszonych w ramach projektu, a ich ostateczna wysokość zależy od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości samej firmy.

Składanie wniosku

Aby otrzymać takie dofinansowanie, trzeba przede wszystkim złożyć odpowiedni wiosek z dołączoną dokumentacją. Przedsiębiorca powinien dostarczyć opis prowadzonej działalności oraz dokumentację ewidencyjną, a także dokumentację przedstawiającą obecną sytuację finansową firmy, KRS, CEIDG oraz zakres pomocy udzielanej wcześniej. Konieczne jest także dołączenie uzasadnienia dla projektu, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej, potwierdzeń uprawnień, map czy szkiców lokalizacyjnych. Niezbędny będzie ponadto harmonogram planowanych działań. Po dostarczeniu wniosku rozpoczyna się procedura oceny spełnienia poszczególnych wymagań projektu pod kątem logistycznym i merytorycznym.