Jak krzyż doszedł do swojej ostatecznej formy?

Kościół Anglii powstał w XVI wieku i stał się oficjalną religią Anglii. W tym czasie pojawił się i rozprzestrzenił w całej Europie nowy rodzaj chrześcijańskiego symbolu, krzyża. Słowo „krzyż” pochodzi z łaciny i oznacza „crux” lub „krzyż”. Krzyż to urządzenie z dwoma przecinającymi się kawałkami drewna, z których każdy tworzy element poprzeczny, z trzecim elementem łączącym je w poprzek ich środka. Pierwsze elementy to ramiona, a trzeci to wał.

Najwcześniejsze wizerunki pojawiają się jako proste krzyże wykonane z patyków, które były używane jako symbole religijne w wielu kulturach euroazjatyckich jeszcze przed powstaniem pisma. Te proste kształty można następnie przerobić na bardziej skomplikowane krzyże, które zawierają inne elementy, takie jak zdobione

Krzyż stojący w starożytnych religiach i kulturach

Krzyże często oznaczają religię chrześcijańską i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Jednak krzyże były symbolem kultu i ochrony na wieki przed chrześcijaństwem.

Krzyż stojący był używany jako symbol w wielu różnych religiach i kulturach na całym świecie, w tym w hinduizmie, buddyzmie, judaizmie, islamie i tradycjach rdzennych Amerykanów.

Krzyż stojący w czasach nowożytnych i badania genealogiczne

Stojące krzyże są zwykle znajdowane na cmentarzach lub w miejscach kultu religijnego, ale przede wszystkim na terenach wiejskich. Służyły one jako znak wskazujący, gdzie ktoś został pochowany i umożliwiały ludziom składanie ofiar.

Stojący krzyż, znany również jako „stary krzyż” lub „znak głowy”, pojawia się dość często w Wielkiej Brytanii i Irlandii w okresie przedchrześcijańskim. Ten rodzaj krzyża jest wykonany z kamienia, drewna lub metalu, który byłby używany przez starożytne ludy pogańskie. Krzyże stojące często kojarzą się z pogańskimi rytuałami, ponieważ często umieszczano je obok grobów.

Dziś w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii wciąż stoją krzyże, które są wykorzystywane do badań genealogicznych. Te stojące krzyże można znaleźć zarówno w kościołach, jak i poza ich murami, gdzie grunt nie został naruszony