Morfologia u psa. Kiedy warto ją wykonać?

Źródło: https://wetgliwice.pl/

Czym jest i kiedy wykonuje się morfologię u psów? Jak odczytywać wyniki?

Morfologia u psów to po prostu badanie krwi, którego wyniki pozwalają ocenić ilość i jakość zawartych w niej elementów morfotycznych, czyli czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi. Jest to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, wykonywanych wówczas, gdy informacje dostarczone przez badanie kliniczne nie są wystarczające lub wymagają dodatkowego potwierdzenia. Jego wynik, określany także mianem hemogramu, zawiera bowiem między innymi informacje dotyczące stopnia zróżnicowania leukocytów oraz poziomu hemoglobiny we krwi. Pozwala także uzyskać informacje o hematokrycie, czyli o stosunku objętości erytrocytów do objętości krwi. Podczas badania oznacza się także liczbę retikulocytów, czyli młodych czerwonych krwinek powstałych w szpiku.

Kiedy warto wykonać badania?

Jako że hemogram jest badaniem diagnostycznym, najczęściej wykonuje się go w przypadku podejrzenia choroby u psa. Jeżeli zwierzę jest ospałe, niechętnie wychodzi na spacery czy nie daje się zwabić do zabawy, koniecznie należy wybrać się z nim do lekarza weterynarii. Ten wykona zapewne przedmiotowe badanie ogólne, które pozwoli ocenić stan zwierzęcia, a w celu poszerzenia diagnostyki przeprowadzi także badania szczegółowe i niemal na pewno zleci wykonanie badań krwi. Będą one stanowiły uzupełnienie obrazu klinicznego czworonoga i pozwolą na szybsze postawienie pełnej diagnozy, co z kolei umożliwi bezzwłoczne podjęcie odpowiednich działań mających na celu wyleczenie psa.

Diagnostyka to jednak nie jedyny moment, kiedy badania krwi mogą okazać się niezbędne. Bardzo często wykonuje się je także przed wszelkimi zabiegami chirurgicznymi – zwłaszcza tymi wymagającymi wprowadzenia czworonożnego pacjenta w stan znieczulenia ogólnego. W takich przypadkach oznaczenie ilości i jakości składników krwi pozwala ocenić stopień zagrożenia, z jakim zabieg będzie związany. Dzięki hemogramowi można określić między innymi prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń pracy serca czy nerek, a także ocenić ryzyko wystąpienia zaburzeń krzepnięcia podczas zabiegu, co z kolei umożliwia odpowiednie przygotowanie zwierzęcia do zabiegu przez podanie mu właściwych leków.