Skanowanie rzeźb

Skaner 3D działa, wykorzystując urządzenie do skanowania obiektu pod różnymi kątami, przechwytując światło z powierzchni Rzeźby są zwykle wykonywane ręcznie przez artystę. Jednak teraz istnieją wysokowydajne skanery 3D, które mogą replikować obiekt, a nawet rzeźbę. Ta technologia stała się jedną z najważniejszych w dzisiejszym świecie sztuki. Artyści wykorzystują skanery do tworzenia dokładnych reprodukcji swoich prac, a muzea zaczynają używać ich do tworzenia cyfrowych kopii rzeźb do celów konserwatorskich.

Rzeźby istnieją od dawna i są doskonałym sposobem na wyrażenie kreatywności artysty. Rzeźby to dzieła sztuki tworzone przez kształtowanie lub łączenie twardych materiałów – takich jak metal, kamień, glina, szkło lub drewno – w formy trójwymiarowe. Skanowania rzeźb polega na uzyskiwaniu wysokiej rozdzielczości cyfrowego skanu 3D każdego obiektu. Należy zauważyć, że nie wszystkie skanery mogą pracować z rzeźbami. Aby uzyskać dobry skan, musimy upewnić się, że skaner jest wystarczająco duży i ma wystarczającą moc lub oprogramowanie do tego konkretnego zadania.

Aby wykonać skan 3D rzeźby w wysokiej rozdzielczości, potrzebujemy pomieszczenia z wysokim sufitem i wystarczającą ilością miejsca dla operatora skanera i samej rzeźby. Rzeźby są często trudne do zeskanowania do druku 3D, ponieważ ich powierzchnia nie jest płaska. Utrudnia to kamerze uchwycenie wszystkich informacji wymaganych przez drukarkę 3D, a także oddzielne skanowanie różnych części rzeźby. Najczęstszym sposobem skanowania rzeźb jest użycie skanera rentgenowskiego. Skaner rentgenowski przechwytuje jednak dane tylko z najbardziej zewnętrznych warstw rzeźby, więc nie ma sposobu, aby stwierdzić, co dzieje się w tych warstwach. Na rynku jest również kilka skanerów, które używają światła laserowego, które daje więcej szczegółów, ale te skanery są drogie i również posiadają ograniczenia. Nie radzą sobie z większymi rzeźbami lub obiektami z odblaskowymi powierzchniami.

Wykorzystanie skanerów 3D do skanowania rzeźb to nowa technologia, która pozwala na eksplorację rzeźby bez konieczności jej dotykania. Archeolodzy używają do swoich badań skanerów 3D, ponieważ jest to wydajny i oszczędzający czas sposób na bezdotykowe zbadanie rzeźby.